Card image cap Card image cap
Card image cap
Card image cap

समाचार
welcome to language commission nepal   विज्ञ सूची दर्ता/नविकरण सम्बन्धी सूचना   Standing list   आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने वारे ।   Registration of standing list   राय / सुझाव अभिमत अभिलेख फारम   सारांस संप्रेषण सरकारी कामकाजको भाषा   भाषा आयोगको पाँचौ वार्षिक प्रतिवेदनको सारांश   भाषा आयोगले मिति २०७८/०५/२० गते अपरान्ह २.०० बजे सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष आयोगको पाचौँ वार्षिक प्रतिवेदन” तथा मिति २०७८/०५/२१ गते विहान ०९.०० बजे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष “सरकारी कामकाजको भाषाका आधार तथा भाषाहरूको सिफारिश” सम्बन्धी प्रतिवेदनहरु पेस गरेको छ। उक्त प्रतिवेदहरूको लिङ्‍क तल <<महत्वपूर्ण सूचनाहरूको>> सूची (मेनु)मा उपलब्ध छ।   शोध प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि जरुरी सूचना  
Important Notices
शोध प्रबन्ध बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2022-26-06
विज्ञ सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना 2022-29-03
Research Scholarship Selection Information 2022-10-03
शोध प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी म्याद थप गरिएको जरुरी सूचना 2022-03-01
शोध प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि जरुरी सूचना 2021-17-11
सारांस संप्रेषण सरकारी कामकाजको भाषा 2021-06-09
पाचौँ वार्षिक प्रतिवेदनको सारांश 2021-05-09
Roster Notice 2021-28-04
अनुसन्धानवृत्ति सम्बन्धमा । 2021-21-04
अनुसन्धान वृत्तिको म्याद थप वारे सूचना 2021-15-02
शोध प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी जरूरी सूचना 2021-08-01
राय / सुझाव अभिमत अभिलेख फारम 2020-25-12
Registration of standing list 2020-17-07
शोध प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी जरूरी सूचना 2020-23-01
आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने वारे । 2020-16-01
सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धमा 2019-22-12
सूची दर्ता गराउने सम्बन्धमा 2019-17-11
Board Members

Usha Hamal
member

Usha Hamal
member

Dr. Ammaraj Giri
member

Krishna Prasad Neupane
member

Matrika Prasad Pokhrel
member

Gopal ji prasad saraf
member

Amrit Yonjan Tamang
member
Jay Ram Adhikari
Secretary
 
 
Information Officer
Kamala Bhandari pandey
information officer
०१-५२४२२३३