Card image cap Card image cap
Card image cap
Card image cap

समाचार
welcome to language commission nepal   विज्ञ सूची दर्ता/नविकरण सम्बन्धी सूचना   Standing list   आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने वारे ।   Registration of standing list   राय / सुझाव अभिमत अभिलेख फारम   सारांस संप्रेषण सरकारी कामकाजको भाषा   भाषा आयोगको पाँचौ वार्षिक प्रतिवेदनको सारांश   भाषा आयोगले मिति २०७८/०५/२० गते अपरान्ह २.०० बजे सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष आयोगको पाचौँ वार्षिक प्रतिवेदन” तथा मिति २०७८/०५/२१ गते विहान ०९.०० बजे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष “सरकारी कामकाजको भाषाका आधार तथा भाषाहरूको सिफारिश” सम्बन्धी प्रतिवेदनहरु पेस गरेको छ। उक्त प्रतिवेदहरूको लिङ्‍क तल <<महत्वपूर्ण सूचनाहरूको>> सूची (मेनु)मा उपलब्ध छ।   शोध प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि जरुरी सूचना  
Audio