Card image cap Card image cap
Card image cap
Card image cap

News
welcome to language commission nepal   विज्ञ सूची दर्ता/नविकरण सम्बन्धी सूचना   Standing list   आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने वारे ।   Registration of standing list   राय / सुझाव अभिमत अभिलेख फारम   सारांस संप्रेषण सरकारी कामकाजको भाषा   भाषा आयोगको पाँचौ वार्षिक प्रतिवेदनको सारांश   भाषा आयोगले मिति २०७८/०५/२० गते अपरान्ह २.०० बजे सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष आयोगको पाचौँ वार्षिक प्रतिवेदन” तथा मिति २०७८/०५/२१ गते विहान ०९.०० बजे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष “सरकारी कामकाजको भाषाका आधार तथा भाषाहरूको सिफारिश” सम्बन्धी प्रतिवेदनहरु पेस गरेको छ। उक्त प्रतिवेदहरूको लिङ्‍क तल <<महत्वपूर्ण सूचनाहरूको>> सूची (मेनु)मा उपलब्ध छ।   शोध प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि जरुरी सूचना  
Board Members

Dr. Lava Deo Awasthi
Chairperson

Usha Hamal
member
Jay Ram Adhikari
Secretary
 
Gehnath Gautam
Spoke person
 
Information Officer
Kamala Bhandari Pandey
information officer
०१ - ५२४२५३२