Card image cap Card image cap
Card image cap
Card image cap

समाचार
welcome to language commission nepal   विज्ञ सूची दर्ता/नविकरण सम्बन्धी सूचना   Standing list   आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने वारे ।   Registration of standing list   राय / सुझाव अभिमत अभिलेख फारम   सारांस संप्रेषण सरकारी कामकाजको भाषा   भाषा आयोगको पाँचौ वार्षिक प्रतिवेदनको सारांश   भाषा आयोगले मिति २०७८/०५/२० गते अपरान्ह २.०० बजे सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष आयोगको पाचौँ वार्षिक प्रतिवेदन” तथा मिति २०७८/०५/२१ गते विहान ०९.०० बजे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष “सरकारी कामकाजको भाषाका आधार तथा भाषाहरूको सिफारिश” सम्बन्धी प्रतिवेदनहरु पेस गरेको छ। उक्त प्रतिवेदहरूको लिङ्‍क तल <<महत्वपूर्ण सूचनाहरूको>> सूची (मेनु)मा उपलब्ध छ।   शोध प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि जरुरी सूचना  
Important Notices
शोध प्रबन्ध बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2022-26-06
विज्ञ सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना 2022-29-03
Research Scholarship Selection Information 2022-10-03
शोध प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी म्याद थप गरिएको जरुरी सूचना 2022-03-01
शोध प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि जरुरी सूचना 2021-17-11
सारांस संप्रेषण सरकारी कामकाजको भाषा 2021-06-09
पाचौँ वार्षिक प्रतिवेदनको सारांश 2021-05-09
Roster Notice 2021-28-04
अनुसन्धानवृत्ति सम्बन्धमा । 2021-21-04
अनुसन्धान वृत्तिको म्याद थप वारे सूचना 2021-15-02
शोध प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी जरूरी सूचना 2021-08-01
राय / सुझाव अभिमत अभिलेख फारम 2020-25-12
Registration of standing list 2020-17-07
शोध प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी जरूरी सूचना 2020-23-01
आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने वारे । 2020-16-01
सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धमा 2019-22-12
सूची दर्ता गराउने सम्बन्धमा 2019-17-11
Board Members

Dr. Lava Deo Awasthi
Chairperson

Usha Hamal
member
Jay Ram Adhikari
Secretary
 
Gehnath Gautam
Spoke person
 
Information Officer
Kamala Bhandari Pandey
information officer
०१ - ५२४२५३२